มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดีโอ การผลิตสื่อรณรงค์เรื่อง พิษภัยบุหรี่กับโรคร้ายในช่องปาก

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดีโอ การผลิตสื่อรณรงค์เรื่อง พิษภัยบุหรี่กับโรคร้ายในช่องปาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลการผลิตสื่อรณรงค์เรื่อง คลิปวีดีโอ.พิษภัยบุหรี่กับโรคร้ายในช่องปาก โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ซึ่งกลุ่มทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกผู้ชนะทุกรางวัล เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงโทษภัยของบุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคความผิดปกติในช่องปากหลายโรค เช่น เหงือกอักเสบเนื้อตายแบบเฉียบพลัน ปริทันต์ มะเร็งในช่องปาก มะเร็งลิ้นและริมฝีปาก นำไปสู่การสูญเสียฟันและอันตรายถึงชีวิตได้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากคือปัจจุบันผู้หญิงติดบุหรี่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันข้อมูลที่น่าเป็นห่วงคือ สารพิษจากบุหรี่ ที่ติดอยู่ตามผ้า ที่นอนและของใช้ ก็ส่งอันตรายต่อผู้สัมผัสด้วย การประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการทุกช่องทาง คลิปวีดีโอ.เป็นอีกสื่อหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงานและวัยเรียน ที่ใช้อินเตอร์เน็ต
สำหรับผลงานที่ชนะการประกวดคือเรื่อง เรื่องจริงไม่กลัว รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเรื่อง มวนเดียวจอด รองชนะเลิศอันดับสาม เรื่อง บุหรี่ จะดีหรอ รางวัลชมเชยเรื่อง No Smoking และเรื่อง เลิกบุหรี่ ทั้งหมดเป็นผลงานของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คลิปวีดีโอ.ที่ได้รับรางวัล จะนำไปเผยแพร่แก่สาธารณะ ตามกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเพื่อการรณรงค์ ลดโรคร้ายในช่องปากจากพิษภัยบุหรี่ต่อไป
 
22 กันยายน 2554 , 16:06 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่