กรมทรัพยากรธรณีออกประกาศเตือนประชาชนในภาคเหนือตอนล่างระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็พยากรณ์ให้ประชาชนภาคเหนือเฝ้าระวังสภาวะน้ำล้นตลิ่งในระยะ1-2 วันนี้

  
     กรมทรัพยากรธรณีประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ภูเขาสูงและหมู่บ้านในหุบเขาภาคเหนือบริเวณจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก แพร่และจังหวัดใกล้เคียง มีการตรวจเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-2 วันนี้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักชุกต่อเนื่องในช่วงนี้ ทำให้ดินอิ่มตัวชุ่มน้ำ จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง ซึ่งอาจเกิดดินไหลมาปิดทับเส้นทางหรือหินร่วงจากหน้าผาข้างถนน และขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งให้อาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังป้องกันภัยอย่างต่อเนื่อง และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่มีการอบรมไว้แล้ว ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานสภาพอากาศ แนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60-70 % ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ระมัดระวังภัยจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย ขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ริมตลิ่งระมัดระวังสภาวะน้ำล้นตลิ่งในระยะ 1-2 วันนี้
 
, อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่