จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเสนอแม่อายโมเดล ในการประชุมเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดที่จังหวัดเชียงราย

  
    จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเสนอแม่อายโมเดล ในการประชุมเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดกับรองนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงราย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่สนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 5 อำเภอเชื่อมโยงกับพม่า การแก้ปัญหาที่ผ่านมาได้บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานร่วมกัน ทั้งกองทัพ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจในพื้นที่ ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครภาคประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่าย โดยเตรียมนำเสนอแม่อายโมเดล เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมมอบนโยบายเรื่องยาเสพติดกับร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 24 กันยายน 2554 นี้ สำหรับแม่อายโมเดล จะนำเสนอเพื่อเป็นกรณีศึกษา เปรียบเทียบกับทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงราย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการแก้ปัญหายาเสพติดต่อไป
 
23 กันยายน 2554 , 13:59 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่