ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งตรวจสอบโรงเรียนชายแดนที่สอนภาษาจีนอย่างเดียว และไม่ประดับธงชาติไทยในโรงเรียนแล้ว

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งตรวจสอบโรงเรียนชายแดนที่สอนภาษาจีนอย่างเดียว และไม่ประดับธงชาติไทยในโรงเรียนแล้ว โดยจะให้สำนักงานการประถมศึกษาเข้าไปจัดระบบการเรียนการสอนใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงกรณีข่าวโรงเรียนตามแถบชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สอนภาษาจีนเป็นหลัก ไม่สอนภาษาไทย ไม่ประดับธงชาติไทยและไม่มีพระบรมฉายาลักษณ์ในพื้นที่ ล่าสุดกองกำลังผาเมืองได้เข้าไปดำเนินการจัดระเบียบแล้วว่า จากการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมีมาตั้งแต่สมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยกองพล 93 จีนคณะชาติ ซึ่งดำเนินการคล้ายโรงเรียนกวดวิชา หรือโรงเรียนสอนภาษา ใช้เวลาในการสอนน้อยกว่าโรงเรียนปกติ มีคนไทยหลายคนที่ส่งบุตรหลานไปเรียนภาษาจีนเพิ่ม ซึ่งหากมองในแง่ดี ก็เป็นการเตรียมพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตามได้ประสานไปยังกองกำลังผาเมืองให้เข้าไปดูแลเรื่องการสอนภาษาไทยและสำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งการประดับธงชาติไทยและพระบรมฉายาลักษณ์แล้ว นอกจากนี้จะประสานไปยังสำนักงานการประถมศึกษาในพื้นที่ให้เข้าไปดูแลจัดระเบียบการเรียนการสอนใหม่ โดยจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนด้วย
 
23 กันยายน 2554 , 15:20 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่