โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดงาน โรงพยาบาลนครพิงค์ 31 ปี ทำดีเพื่อสังคม

  
    โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดงาน โรงพยาบาลนครพิงค์ 31 ปี ทำดีเพื่อสังคม มีการแสดงนิทรรศการสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลนครพิงค์ และ งานวันมหิดล เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะ บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และได้อัญเชิญพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาประดิษฐานเป็นครั้งแรก ณ ลานหน้าอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนครพิงค์ มีการจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมของอาสาสมัครจิตอาสา บริการตัดผมฟรี เป็นต้น หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระราชบิดาของกิจการแพทย์และสาธารณสุข มีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนชาวไทย ได้ประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อวางพื้นฐานและพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยอย่างกว้างขวาง โรงพยาบาลนครพิงค์ ก่อตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2523 ได้สืบทอดพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาดธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 31 ปี ในปี 2554 โรงพยาบาลนครพิงค์สามารถรับผู้ป่วยได้ 710 เตียง มีการเปิดอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น เพื่อรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น มีแพทย์เชี่ยวชาญครบทุกสาขากว่า 100 คน ปัจจุบันรองรับผู้ป่วยได้เฉลี่ยวันละ 2,000 คน
 
23 กันยายน 2554 , 16:14 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่