สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมก๋วยเตี๋ยวเชียงใหม่ สะอาด อร่อย ครั้งที่ 1

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และภาคี จัดมหกรรมก๋วยเตี๋ยวเชียงใหม่ สะอาด อร่อย เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนไทยในการบริโภคก๋วยเตี๋ยว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข จัดงานมหากรรมก๋วยเตี๋ยวเชียงใหม่ สะอาด อร่อย ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นคนเชียงใหม่และแขกผู้มาเยือนได้บริโภคก๋วยเตี๋ยวที่สะอาดและอร่อย สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อยกระดับความสะอาด ปลอดภัย ของร้านก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้มาตรฐานก๋วยเตี๋ยวอนามัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้น ณ อาคารบิ๊กซีอารีน่า ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงใหม่ สาขาดอนจั่น หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อมีจุดประสงค์ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัย ในปี 2559 ต้องเป็นอาหารสะอาด มีสุขอนามัยที่ดี การเป็นตัวเราก็คืออาหารที่เราบริโภคเข้าไป YOU ARE WHAT YOU EAT อยากให้ประชาชนและสถานศึกษาทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร งานในครั้งนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ได้มาตรฐานมาร่วมออกร้าน จำนวน 22 ร้าน และได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่ายอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ภายในงานมีการโต้วาที ในหัวข้อ ก๋วยเตี๋ยวกับพิซซ่า อะไรคุ้มค่ากว่ากัน ของนักเรียนโรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ และการแข่งขันลีลาการบริโภคก๋วยเตี๋ยวอย่างอร่อยเพื่อนสุขภาพด้วย
 
23 กันยายน 2554 , 18:29 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่