โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดคลิกนิกฝังเข็มและห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

  
    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ทำบุญครบรอบ 43 ปี ก่อตั้งโรงพยาบาลประสาท และ เปิดคลินิกฝังเข็มและห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการผู้ป่วยแบบครบวงจร โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีทำบุญครบรอบ 43 ปี การก่อตั้ง และเปิดคลินิกและห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้จำนวนผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อม และสภาพการดำรงชีวิต จึงนับเป็นโอกาสดีของประชาชนในเขตจังหวัดภาคเหนือ ที่มีโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นสถานพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เดิมชื่อศูนย์วิจัยประสาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ การศึกษา วิจัยทางด้านระบบประสาทวิทยา ให้การดูแลผู้ป่วยระบบประสาทพร้อมศัลยกรรมและอายุรกรรม แบบครบวงจร และในวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 
24 กันยายน 2554 , 11:59 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่