ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วเชียงใหม่ ร่วมเตรียมพร้อมสู่การเป็นดีเจ.เยาวชนต้านยาเสพติด เพื่อสร้างความสนใจในกลุ่มผู้ฟังวัยเรียน

  
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจัดอบรมดีเจ.เยาวชนต่อต้านยาเสพติด โดยนำนักเรียนจากสถานศึกษาทั่วจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยทั้งหมดจะได้ฝึกอบรมการจัดรายการและทดลองใช้อุปกรณ์ห้องส่ง รวมทั้งออกแบบรูปแบบรายการเองเพื่อให้ตรงต่อความสนใจของกลุ่มผู้ฟังวัยเรียน นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ทั้งนี้หากส่งเสริมในทางที่ถูกที่ควร จะส่งผลให้มีเยาวชนที่มีคุณภาพ ส่งผลสู่สังคมที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การจัดอบรมดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 3 หลังจากนั้นดีเจ.เยาวชนเหล่านี้จะผลัดเปลี่ยนกันมาดำเนินรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวร่วมเครือข่ายร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นำกลุ่มเพื่อนในวัยเรียนให้สนใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 
, อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่