สายการบินฮ่องกง เอ็กซ์เพรส แอร์เวย์เปิดเส้นทางบินตรง ฮ่องกง-เชียงใหม่เป็นครั้งแรก โดยมีกำหนดบินสัปดาห์ละ 2 เที่ยว

  
     สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงรับรองคณะเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ฮ่องกง – เชียงใหม่ ณ ลานกลางหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ ด้วยบรรยากาศแบบล้านนา ซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรไมตรี ทั้งนี้สืบเนื่องจากความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเขต 1 และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เมื่อครั้งร่วมกับ SIPA (Society of LATA Passenger Agents) นำสมาชิกผู้ประกอบการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากฮ่องกงมาทัศนศึกษา ประชุมและร่วมงาน Table Top Sales ที่โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวันเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ SIPA ผลักดันเส้นทางท่องเที่ยวเชียงใหม่ โดยการเปิดเส้นทางบินฮ่องกง เชียงใหม่ ของสายการบิน Hong Kong Express Airways ซึ่งเป็นสายการบิน Commercial and Business Aviation โดยจะบินสัปดาห์ละ 2 เที่ยว คือวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อสานต่อความร่วมมือการท่องเที่ยวฮ่องกง – เชียงใหม่ อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองเมืองซึ่งได้เคยลงนามในสัญญาเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันด้วย
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่