เยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่นับหมื่นคน ร่วมงานวันรวมพลังสีขาว White Power Day

  
     ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จัดกิจกรรมรวมพลคน To Be Number One วันพลังสีขาว White Power Day เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2549 ณ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาทั่วจังหวัดเชียงใหม่นับหมื่นคนร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา และทวีปัญหาความรุนแรงในปัจจุบัน โดยนายแพทย์สุรสิงห์ วิศรุศรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประกอบพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่และสื่อลามก อนาจาร และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา กิจกรรมรวมวันรวมพลังสีขาว White Power Day ที่จังหวัดเชียงใหม่มีการแสดงดนตรีของศิลปินล้านนา การแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ มีขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ประกวดวาดภาพ ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งและแดนเซอร์ และประกวดวงดนตรีสากล
 
, อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่