พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแถลงข่าวการจัดงาน"สรรค์ศิลป์ ถิ่นท่ากาน"

  
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จเป็นองค์ประธานแถลงข่าวการจัดงาน "สรรค์ศิลป์ ถิ่นท่ากาน" ซึ่งจะจัดช่วงลอยกระทงปีนี้ที่โบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จเป็นองค์ประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สรรค์ศิลป์ ถิ่นท่ากาน” ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายนิกร ไกรวิเชียรอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าวด้วย ทั้งนี้ทรงเล็งเห็นว่าโบราณสถานเวียงท่ากานเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นขุมทรัพย์ทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ยังคงอยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาและเพื่อประชาสัมพันธ์เวียงท่ากานให้เป็นที่รู้จักอหลาย งานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2554 ภายใต้ชื่องาน “สรรค์ศิลป์ ถิ่นท่ากาน” พิธีเปิดงานกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เวลา 18.30 น.โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีจะเสด็จฯเป็นองค์ประธาน มีพิธีปล่อยโคมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 585 โคม มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งประกวดภาพวาด ภาพถ่าย ประกวดหนูน้อยนพมาศ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่ากิจกรรมใหญ่ ในงานมี 7 กิจกรรมประกอบด้วย การตกแต่งซุ้มประตูป่าตามวัฒนธรรมแบบล้านนาการประกวดโคมลอยประเภทผาดโผนแบบลอดบ่วงชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ การประกวดหนูน้อยนพมาศการประกวดธิดาเวียงท่ากานซึ่งจะเน้นการแต่งกายแบบพื้นเมืองการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องการประกวดกระทงเล็กประดิษฐ์ด้วยวัสดุธรรมชาติ และการจัดนิทรรศการมีชีวิตนอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าเวียงท่ากานที่มีอายุกว่า 1,000 ปี
ขณะที่นายนิกร ไกรวิเชียร อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่ากิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพภายใต้ชื่อ “กิจกรรมถ่ายภาพ One Shot Knockout ชิงถ้วยพระราชทาน” แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ประเภทบุคคลทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ประเภทนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ประเภทเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พร้อมเงินรางวัล โดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อปลูกฝังให้เป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานโบราณสถานเวียงท่ากานให้อยู่คู่กับชุมชนและเป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป
 
2 ตุลาคม 2554 , 08:56 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่