หลายตำบลในอำเภอสันป่าตอง แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุทกภัย

  
     หลายตำบลในอำเภอสันป่าตอง แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุทกภัยจากน้ำจากลำน้ำแม่วาง และลำน้ำขานไหลมาสมทบ ขณะที่บ้านหัวข่วง ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ น้ำเซาะตลิ่งจนบ้านพัง
น้ำจากลำน้ำขานและลำน้ำวาง ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะที่บ้านสารภี บ้านเตาไห หมู่ที่5,6 ตำบลทุ่งรวงทอง บ้านต้นแหน บ้านสบวาง บ้านดงก๋ำ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง น้ำแม่วาง น้ำแม่อาว และน้ำแม่ขาน ไหลมาบรรจบกัน พื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นท้องน้ำ น้ำได้เอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร ส่วนใหญ่เป็นสวนลำไยและนาข้าวที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว นางนริศรา วงศ์วุฒ นายอำพล อินต๊ะเสน และนางลัดดาวรรณ จักรมณีชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยเล่าว่าปีนี้น้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว อยากจะให้ทางการมาขุดลอกน้ำแม่วางและน้ำแม่ขานเพื่อให้ท้องน้ำลึกกว่านี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำท่วมซ้ำซาก ปีนี้ท่วมจนคอสะพานในหมู่บ้านถูกกัดเซาะพัง ยังไม่ได้ซ่อม ก็เกิดน้ำท่วมซ้ำอีกครั้ง ขณะที่หลายคนเรียกร้องให้มีการทำพนังกั้นริมตลิ่งหรือสร้างถนนขวางทางน้ำเก่า
ขณะเดียวกันที่บ้านหัวข่วง หมู่ 6 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ น้ำจากแม่น้ำวาง น้ำแม่ขาน และน้ำแม่ทา ไหลมาสมทบกับแม่น้ำปิง กัดเซาะตลิ่งจนทำให้บ้านของชาวบ้านพังหลายหลัง พื้นที่เกษตรกรรมหายไปกับกระแสน้ำจำนวนมาก
 
2 ตุลาคม 2554 , 20:49 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่