ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เสนอ 5 แนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เสนอ 5 แนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ ระบุ ไม่เห็นด้วยกับการสร้างพนังคอนกรีตริมตลิ่งถาวร
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเสนอแนวทางป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืน 5 ข้อคือ โบราณสถานเวียงกุมกามที่ถูกอุทกภัย มีน้ำท่วมขังนั้น ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานกรมศิลปากรให้เข้าไปดูแลพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่ทันทีหลังน้ำลด ส่วนกรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก จะเห็นว่าสะพานคอนกรีตสร้างขวางทางไหลของน้ำ ทำให้น้ำเปลี่ยนทิศ และซุงที่ไหลมากับน้ำพุ่งชนบ้านชาวบ้านเกิดความสูญเสีย จะต้องทบทวนการสร้างสะพานต่าง ๆ จะต้องศึกษาทิศทางการไหลของน้ำและดำเนินการให้สอดคล้องกับธรรมชาติ กรณีการสร้างพนังกั้นริมตลิ่งแม่น้ำปิง ที่หลายฝ่ายจะให้สร้างเป็นพนังคอนกรีตสูง ซึ่งจะส่งผลเสียบดบังทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่อย่างมาก ทั้งนี้เห็นว่าการทำตามแนวพระราชดำริ หรือการทำแก้มลิงรองรับน่าจะได้ผลกว่า และเห็นว่าเมืองอนุรักษ์เช่นเชียงใหม่ การทำพนังกระสอบทรายก็ยังเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ใช้ได้ผล เมื่อหมดฤดูน้ำหลากก็เก็บได้ เมืองก็กลับมาสวยดังเดิม ซึ่งหากทำพนังถาวร หากทนแรงดันน้ำไม่ไหว พนังพังจะยิ่งเพิ่มความเสียหายให้เมืองมากกว่า
นอกจากนี้ยังได้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้เสนอกรณีที่ฝายดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ ชำรุดเสียหาย ขอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติงบประมาณซ่อมแซม เนื่องจากฝายดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับทำการเกษตรของประชาชนอำเภอดอยหล่อและใกล้เคียง และขอให้ทบทวนการอนุมัติก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรต่าง ๆ ที่ขวางทางน้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างดังที่เป็นอยู่ในปีนี้
 
2 ตุลาคม 2554 , 20:49 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่