เทศบาลนครเชียงใหม่ ศึกษาและทำประชาพิจารณ์ สร้างผนังน้ำปิงพื้นที่เศรษฐกิจ

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ศึกษาและทำประชาพิจารณ์ สร้างผนังน้ำปิง ป้องกันน้ำท่วมย่านเศรษฐกิจของเมือง นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ศึกษาและทำประชาพิจารณ์ สร้างผนังน้ำปิงพื้นที่เศรษฐกิจ ในการประชุมสรุปสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอรัฐบาลขอสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย ได้แก่ อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอหางดง อำเภอเมือง และอำเภอสารภี ซึ่ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบหมายและสั่งการดูแลฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเร่งด่วน ขอให้ทุกภาคส่วนไปบูรณาการทำแผนป้องกันอุทกภัยลุ่มแม่น้ำปิง โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่ ย่านไนท์บาร์ซาร์และถนนช้างคลาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ศึกษาและทำประชาพิจารณ์ สร้างผนังน้ำปิงพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งน้ำปิงจะไหลผ่านเขตเทศบาล 11 กิโลเมตร ถ้าประชาพิจารณ์สำเร็จก็จะสามารถสร้างเส้นทางระบายน้ำปิงเลี่ยงตัวเมืองเชียงใหม่ จะแก้ปัญหาน้ำท่วมและป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองได้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า เขตเทศบาลมีน้ำท่วมขังไม่เกินร้อยละ 10 โดยทางเทศบาล ฟื้นฟูทำความสะอาดแล้วร้อยละ 40 คาด 2 วันแล้วเสร็จ มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า 10,000 หลัง เสียหายหนัก 3-4 พันหลัง เช่น หมู่บ้านเวียงทอง เชียงใหม่แลนด์ การเคหะหนองหอย มงฟอร์ตวิลล่า และภายหลังน้ำลด สามารถจัดการพื้นที่แล้วร้อยละ 96 แต่ยังเหลือขยะและเศษวัสดุติดค้าง 5-6 ร้อยตัน ที่ต้องจัดเก็บให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้า
 
3 ตุลาคม 2554 , 11:51 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่