แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 แจ้งเส้นทางน้ำท่วม การจราจรผ่านไม่ได้

  
    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 แจ้งเส้นทางน้ำท่วม บริเวณถนนเชียงใหม่-ฮอด ฮอด-แม่สะเรียง แม่แจ่ม-แม่นาจร ดอยเต่า-ฮอด และ ฮอด-วังลุง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 แจ้งเส้นทางน้ำท่วมซึ่งส่งผลให้การจราจรผ่านไม่ได้ เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมในเส้นทางความรับผิดชอบของแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-ฮอด ช่องจราจรด้านขวา บริเวณบ้านเหล่าเป้า ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ระดับน้ำสูง 0.40 เมตร ขณะนี้แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ได้ทำการเปิดช่องทางจราจรด้านซ้าย เพื่อให้รถได้วิ่งสวนทางกัน จุดที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 108 ฮอด-แม่สะเรียง บริเวณบ้านท่าข้าม บ้านแม่ลอง ตำบลหางดง อำเภอฮอด ระดับน้ำสูง 2 เมตร การจราจรผ่านไม่ได้ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ใช้เส้นทางหมายเลข 1095 แม่มาลัย-ปาย-แม่ฮ่องสอนแทน จุดที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 1088 แยกทางหลวงหมายเลข 108 ออบหลวง-แม่แจ่ม-แม่นาจร บริเวณบ้านอมขุด ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม ระดับน้ำสูง 2 เมตร การจราจรผ่านไม่ได้ และบริเวณบ้านแม่นาจรใต้ แม่นาจรเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ระดับน้ำสูง 1 เมตร การจราจรผ่านไม่ได้ สำหรับการเดินทางไปอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1009 แยกทางหลวงหมายเลข 108 จอมทอง-ดอยอินทนนท์ และเส้นทางหลวงหมายเลข 1192 แยกทางหลวงหมายเลข 1009 แม่แจ่ม แทน จุดที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 1103 ดอยเต่า-ฮอด บริเวณบ้านโท้ง ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า ระดับน้ำสูง 0.30 เมตร การจราจรผ่านไม่ได้ และบริเวณบ้านเด่นสารภี ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง ระดับน้ำสูง 2 เมตร การจราจรผ่านไม่ได้ สำหรับการเดินทางไปอำเภอดอยเต่า ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 106 ลี้-บ้านโฮ่ง แทน และ จุดที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 1012 ฮอด-วังลุง บริเวณบ้านวังลุง ตำบลฮอด อำเภอฮอด ระดับน้ำสูง 1 เมตร การจราจรผ่านไม่ได้ สำหรับการเดินทางไปบ้านวังลุง ให้ใช้เส้นทางลำลองบ้านแพะดินแดน-บ้านวังลุง แทน ในเบื้องต้น แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนและป้ายแนะนำ ให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบแล้ว สอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 053-904942 089-8504283 และ 081-5957747
 
3 ตุลาคม 2554 , 13:40 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่