อุทกภัยเชียงใหม่ ประชาชนล้มป่วยแล้วกว่าหมื่นคน

  
     อุทกภัยเชียงใหม่ ประชาชนล้มป่วยแล้วกว่าหมื่นคน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เร่งระดมทีมแพทย์ พยาบาลลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูเยียวยา
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงอุทกภัยที่เกิดขึ้นนี้ ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่าหมื่นคน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จ่ายยาช่วยน้ำท่วมไปแล้วหมื่นชุด และยังมีอีกหมื่นชุดสำหรับไปแจกจ่ายผู้ประสบภัย โดยได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลเข้าพื้นที่เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันการฟื้นฟูหลังน้ำลด ได้จัดส่งทีมสุขภาพจิตลงพื้นที่ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นส่วนล่วงหน้าเข้าไปคัดกรองก่อน โดยจะทำงานคู่กับเทศบาล
สำหรับเขตเมืองเชียงใหม่ มีปัญหาเรื่องส้วมอุดตัน ได้ประสานเทศบาลนครเชียงใหม่ ประสานบริษัทเอกชน 7 แห่งทำการดูดส้วม บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ขณะเดียวกันได้แจกคลอรีนทั้งชนิดเม็ดและน้ำเพื่อไปใส่น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค พร้อมแจกรองเท้าบู๊ทพันคู่ให้ประชาชนสำหรับทำความสะอาดบ้าน ทั้งนี้โรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้คือโรคฉี่หนู ไข้หวัดและตาแดง ซึ่งกำลังระบาด กรณีประชาชนมีปัญหาโทรศัพท์สายด่วน 1669 ซึ่งในช่วงการเกิดอุทกภัยมีผู้โทรศัพท์เข้ามากกว่าเดิม 10 เท่าและได้ประสานกันตลอดเวลาทั้งสายด่วน 1669 ของกระทรวงสาธารณสุข สายด่วน 191 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ 199 ของเทศบาลนครเชียงใหม่
 
3 ตุลาคม 2554 , 17:19 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่