แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 รายงานความคืบหน้า เส้นทางน้ำท่วม

  
    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 รายงานความคืบหน้า เส้นทางน้ำท่วม บริเวณถนน ฮอด-แม่สะเรียง แม่แจ่ม-แม่นาจร และ ฮอด-วังลุง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 รายงานความคืบหน้า เส้นทางน้ำท่วม จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 108 ฮอด - แม่สะเรียง บริเวณบ้านท่าข้าม บ้านแม่ลอง ตำบลหางดง อำเภอฮอด ระดับน้ำสูง 2 เมตร การจราจรผ่านไม่ได้ สำหรับการเดินทางไปอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1009 แยกทางหลวงหมายเลข 108 จอมทอง – ดอยอินทนนท์ ทางหลวงหมายเลข 1192 แยกทางหลวงหมายเลข 1009 – แม่แจ่ม และทางหลวงหมายเลข 1088 แยกทางหลวงหมายเลข 108 ออบหลวง – ต่อเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม แทน จุดที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1088 แม่แจ่ม – แม่นาจร บริเวณบ้านแม่นาจรใต้ แม่นาจรเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ผ่านได้เฉพาะรถเล็ก รถใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ เนื่องจากคอสะพานทรุดตัว จุดที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 1012 ฮอด – วังลุง บริเวณบ้านวังลุง ตำบลฮอด อำเภอฮอด ระดับน้ำสูง 1.50 เมตร การจราจรผ่านไม่ได้ สำหรับการเดินทางไปบ้านวังลุง ให้ใช้เส้นทางลำลอง บ้านแพะดินแดง – บ้านวังลุง แทน และ จุดที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 1010 สองแคว – ต่อเขตแขวง ลำพูน ตอม่อสะพานทรุดตัว ปิดการจราจรทุกประเภท สำหรับการเดินทางไปอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ให้ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงชนบท ข้างโรงเรียนสองแคว แทน
 
4 ตุลาคม 2554 , 12:27 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่