คณะผู้ผลิตรายการ helping hand ทาง สวท.เชียงใหม่ เข้ามอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือน้ำท่วม

  
    คณะผู้ผลิตรายการ helping hand รายการภาคภาษาอังกฤษ ออกอากาศ ทาง สวท.เชียงใหม่ เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นายศักดา ศิลป์ประสิทธิ์ พร้อมคณะผู้ผลิตรายการภาคภาษาอังกฤษ helping hand รายการที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายรัฐบาล และข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศทาง สวท.เชียงใหม่ เข้ามอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวมัณฑนา อาษากิจ เป็นผู้รับมอบ นางสาวกลอเรีย คณะผู้ผลิตรายการจากประเทศเกาหลี กล่าวว่า คณะนำเงินมาบริจาคในวันนี้ เพื่อแสดงกำลังใจให้คนไทยที่ประสบอุทกภัย ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบเหตุร้าย ทั่วโลกก็ประสบเช่นกัน แต่ต้องมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ครั้งนี้ คณะผู้ผลิตรายการ ขอให้นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยผู้ประสบอุทกภัย ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 547-0-37532-3 หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 และสามารถติดตามรับฟังรายการภาคภาษาอังกฤษได้ทาง สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz เวลา 19.30-21.00 น.
 
4 ตุลาคม 2554 , 13:58 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่