ผู้ว่าฯจัดระเบียบร้านค้าหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพรับท่องเที่ยว

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จัดระเบียบร้านค้า แผงลอย ที่หน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ รับเทศกาลท่องเที่ยว แต่แม่ค้าแผงลอยขอผ่อนผันจุดขายสินค้าหลังถูกรื้อ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการจัดระเบียบ ร้านค้า แผงลอย ปรับภูมิทัศน์พื้นที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และโดยรอบ หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีร้านค้าร้านอาหาร และแผงลอย เปิดค้าขายโดยไม่เป็นระเบียบ สร้างความไม่สวยงามให้กับสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ กระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว โดยก่อนหน้านี้ได้ขอความร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มดังกล่าว แต่ไม่เป็นผลจนต้องมีการฟ้องร้องจนกระทั่งศาลมีคำสั่งให้รื้อถอน ประกอบกับทางจังหวัดได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งความสวยงามทางวัฒนธรรม จึงต้องมีการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ โบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เบื้องต้นมติที่ประชุมได้ขอความร่วมมือกับผู้ค้าแผงลอยย้ายร้านค้ามาตั้งอยู่รวมกันบริเวณลานจอดรถด้านล่าง ซึ่งจะมีการออกแบบร้านค้าใหม่และจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากเป็นการจัดระเบียบการจราจรไปในตัวแล้ว นักท่องเที่ยวก็จะเดินผ่านร้านค้าของผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยให้เกิดการซื้อ ขายกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วย โดยจะให้แล้วเสร็จทันก่อนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบได้มีกลุ่ม พ่อค้าแม่ค้าแผงลอยจำนวนหนึ่งได้มาร้องขอทั้งน้ำตา ว่าจะกลับขึ้นไปขายริมถนนด้านบนไปก่อนจนกว่าจะมีการปรับปรุง และจัดที่จำหน่ายให้แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับที่จะช่วยดูแลให้
 
5 ตุลาคม 2554 , 11:19 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่