น้ำยังท่วมผิวจราจร 4 เส้นทางแถบอำเภอตอนใต้ ของจังหวัดเชียงใหม่

  
     น้ำยังท่วมผิวจราจร 4 เส้นทางแถบอำเภอตอนใต้ ของจังหวัดเชียงใหม่ รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 แนะนำใช้เส้นทางเลี่ยง
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 แจ้งเส้นทางที่ประสบปัญหาอุทกภัย ไม่สามารถสัญจรได้ขณะนี้มี 4 เส้นทางประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1012 ฮอด-วังลุง อำเภอฮอดช่วงกิโลเมตรที่ 6-14 น้ำท่วมทางสูงจากผิวจราจร 2 เมตร สำหรับประชาชนที่จะเดินทางให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางฮอด-วังลุง ใช้ถนนหมู่บ้านโค้งงาม ที่กิโลเมตรที่ 6-500 ด้านขวาทาง เชื่อมต่อถนนสหกรณ์นิคมแม่แจ่ม ที่กิโลเมตรที่ 15-000 ด้านขวาทาง เบื้องต้นแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ได้ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ให้ใช้ทางเบี่ยงทางหลวงชนบทข้างโรงเรียนสองแควแทน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1010 สองแคว ช่วงกิโลเมตรที่ 2-140 ต่อเขต แขวงการทางลำพูน สะพานเกิดการทรุดตัวที่บริเวณกิโลเมตรที่ 2-070 ปิดการจราจรทุกชนิด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1088 แม่แจ่ม-แม่นาจร ช่วงกิโลเมตรที่ 71-72 บ้านแม่นาจรใต้ แม่นาจรเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม คอสะพานทรุดตัว รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านได้ แต่รถบรรทุกตั้งแต่สี่ล้อขึ้นไปผ่านไม่ได้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เชียงใหม่-ฮอด ช่วงกิโลเมตรที่ 87-88 น้ำท่วมทางสูงประมาณ 40 เซนติเมตร รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านไม่ได้ แต่รถใหญ่ผ่านได้ ส่วนรถเล็กที่เดินทางจากเชียงใหม่-ฮอด ให้ใช้เส้นทางหมายเลข 1009 ผ่าน 1192 บรรจบ 108 แทน
 
5 ตุลาคม 2554 , 11:19 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่