เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่

  
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน พระราชทานถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยนายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอฝาง จำนวน 600 ครอบครัว อำเภอแม่แตง จำนวน 100 ครอบครัว และอำเภอสันทราย จำนวน 1,700 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 2,400 ครอบครัว ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในอำเภอสันทราย 2 ราย ได้แก่ นางเพียงจันทร์ ปุรารักษ์ กล่าวว่า รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้รับถุงพระราชทาน และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ให้มีพระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญให้กับประชาชนตลอดไป ขณะที่ นายจรูญ พรหมสวัสดิ์ รู้สึกดีใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชน จะไม่ลืมพระมหากรุณาธิคุณ และขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยไปแล้วทั่วประเทศ รวม 35 จังหวัด จำนวน 82,980 ครอบครัว ครอบคลุมประชาชนทั้งหมด 331,950 คน
 
5 ตุลาคม 2554 , 16:24 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่