รัฐบาลสหรัฐอเมริกา มอบเงิน TRAFCORD 260,000 เหรียญสหรัฐ ดำเนินงานป้องกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

  
     รัฐบาลสหรัฐอเมริกา มอบเงินสนับสนุนองค์กร TRAFCORD 260,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์พื้นที่ภาคเหนือ
นายทอดด์ เบท-โพซอน รักษาการกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เป็นตัวแทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเงินจำนวน 260,000 เหรียญสหรัฐให้แก่องค์กร TRAFCORD โดยมีนางสาวเดือน วงศา ตัวแทนองค์กร TRAFCORD เป็นผู้รับมอบ ซึ่งนายทอดด์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งประเทศไทยเป็นทั้งต้นทาง ทางผ่านและปลายทางของขบวนการค้ามนุษย์ เงินสนับสนุนดังกล่าวเพื่อสนับสนุนในการป้องกันการค้ามนุษย์ ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและช่วยเหลือเหยื่อ สนับสนุนตำรวจและอัยการในการสืบสวนและดำเนินคดีอาชญากรรมประเภทนี้ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแถบชายแดนพม่าและลาว
นางสาวเดือน วงศากล่าวว่าการทำงานขององค์กร TRAFCORD ดำเนินงานแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ตั้งแต่ปี 2545 โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุน ครั้งนี้นับเป็นทุนสนับสนุนก้อนใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เคยได้รับ โดยองค์กรเน้นกลุ่มเป้าหมาย เด็ก สตรี กลุ่มเสี่ยง ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พม่า ลาวและชาติพันธุ์ สนับสนุนการปราบปรามการกระทำผิด เน้นความร่วมมือในชุมชน ทั้งนี้สถานการณ์ค้ามนุษย์ของไทยได้เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงโดยพบว่าปัญหาขอทานและแรงงานข้ามชาติพบมากในภาคเหนือ ส่วนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาพบการลักลอบค้าแรงงานชาติลาว ซึ่งเสี่ยงต่อการส่งข้ามแดนไปประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและสิงคโปร์ นอกจากนี้ที่สำคัญพบว่าเด็กชายก็เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้น โดยจะถูกหลอกให้ไปค้าประเวณีให้ชาวต่างชาติ ที่ผ่านมาได้มีการจับกุมขบวนการค้าเด็กชายเพื่อขายประเวณีให้ชาวต่างชาติที่ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังมีกรณีหลอกลวงเด็กหญิงชาวต่างชาติทั้งพม่าและลาวมาค้าประเวณีด้วย
 
5 ตุลาคม 2554 , 16:48 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่