สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่

  
    สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ออกพื้นที่ในเขตเมือง และพื้นที่น้ำท่วมระลอกใหม่เพื่อป้องกันโรคระบาดหลังน้ำท่วมและสนับสนุน ยา น้ำ ชุดน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งในช่วงระหว่างเกิดภัยและฟื้นฟูหลังเกิดภัย เพื่อช่วยเหลือในส่วนของยา เวชภัณฑ์ น้ำ ชุดน้ำท่วม การเฝ้าระวังโรคต่างๆ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง ไข้ฉี่หนู ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ตาแดง เท้าเปื่อย แผลติดเชื้อ การรับส่งผู้ป่วย กรณีฉุกเฉิน และประสานงานกับศูนย์ป้องกันภัย ศูนย์ช่วยเหลือประจำอำเภอและหมู่บ้าน และลงพื้นที่น้ำท่วมขังเขตเมือง ได้แก่ ต้นขาม หนองบวกส้ม หลังโรงเรียนกาวิละ มงฟอร์ตวิลล่า ชุมชนรถไฟ ชุมชน 12 สิงหา ข้างตลาดหนองหอย หมู่บ้านเวียงทอง ฟ้าใหม่ เชียงใหม่แลนด์ และป่าพร้าวนอก รวมไปถึงการทำกิจกรรมเชิงรุก ได้แก่ นัดผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อแนะนำการจัดการกับพื้นที่ที่เป็นแหล่งเชื้อโรคต่างๆ การจ่ายยาตามอาการของโรค จ่ายยาเพื่อป้องกันโรค ฉี่หนูในกลุ่มเสี่ยง และบริการน้ำดื่มสะอาด สำหรับจุดบริการ ยา น้ำ เวชภัณฑ์ ประชาชนในเขตเมืองสามารถขอรับได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ และสถานบริการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง หากประชาชนมีปัญหาสุขภาพ หรือต้องการติดต่อเพื่อรับส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โทร สายด่วนหมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
6 ตุลาคม 2554 , 12:19 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่