จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมโครงการรับจำนำข้าว ละโรงสีจะรับจำนำได้ไม่เกิน 30 เท่าของกำลังการผลิต

  
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมโครงการรับจำนำข้าว มีโรงสีเข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง โดยแต่ละโรงสีจะรับจำนำได้ไม่เกิน 30 เท่าของกำลังการผลิต
นางนิยดา หมื่นอนันต์ หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าว ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2554 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยเกษตรกรต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนำในอำเภอที่ติดต่อ และในจังหวัดที่ติดต่อเท่านั้น ห้ามมิให้จำนำข้ามเขต การเข้าร่วมโครงการของโรงสีและตลาดกลาง หรือการเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ พื้นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด องค์การคลังสินค้าทำสัญญาค้ำประกันและเปิดจุด ล่าสุดได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการทำงานเป็น 3 สาย โดยโรงสีจะรับจำนำได้ไม่เกิน 30 เท่าของกำลังการผลิต และทุกๆ สิบวันต้องแปรรูปเป็นข้าวสารส่งโกดังกลาง
สำหรับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะต้องวางหลักทรัพย์ร้อยละ 50 กรณีข้ามเขตวางหลักทรัพย์เต็มจำนวน ล่าสุดรัฐบาลยังไม่ได้แจ้งว่าโกดังกลางอยู่ที่จังหวัดใดบ้าง ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด
 
6 ตุลาคม 2554 , 13:46 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่