กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงาน Lanna Health Fair 2011

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงาน Lanna Health Fair 2011 ที่เชียงใหม่ปลายเดือนนี้ คาดการณ์มีผู้ร่วมงาน 5 หมื่นคน
นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Lanna Health Fair 2011 ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2554 ณ เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต งานดังกล่าวจัดภายใต้โครงการ Lanna Health Hub เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพในอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเชิญเอกอัครราชทูต และกงสุลประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทยเข้าร่วมงาน สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงธุรกิจ ในงานมีการออกร้านของธุรกิจบริการสุขภาพและบริการกว่า 100 คูหา การสาธิตต่าง ๆ การประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ เชียงใหม่ : ก้าวสู่ศูนย์กลางการส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในอาเซียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การแสดงดนตรีโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นคน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้กำหนดสัญลักษณ์ Lanna Health Hub เป็น หม้อบูรณฆฏะ พร้อมดอกไม้ 5 ดอก อันหมายถึงความสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองที่มี 5 สาขา คือ การแพทย์ ทันตกรรม นวดไทยและสปา สมุนไพร และอาหารเสริม
 
6 ตุลาคม 2554 , 13:46 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่