สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ฮอมบุญ ฮ่วมตาน จ่วยกั๋น สกัดกั้นวัณโรค จังหวัดเชียงใหม่

  
    สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายวัณโรคภาคประชาชน รณรงค์ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่หันมาสนใจปัญหาวัณโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการเครือข่ายวัณโรคภาคประชาชน จำนวนกว่า 300 คน ร่วมจัดงาน ฮอมบุญ ฮ่วมตาน จ่วยกั๋น สกัดกั้นวัณโรค ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มีการบรรยายธรรมในหัวข้อ ทำงานอย่างไร จึงจะพบความสุข ซอต่อต้านวัณโรค จากแม่บัวซอน การแสดงละครจากเครือข่ายวัณโรคภาคประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหาวัณโรค ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนำโดยสำนักงานสาธารณสุขและภาคประชาชน มีการนำเสนอความรู้ผ่านช่องทางหลายช่องทาง เช่น การแสดงละคร การแสดงซอ ทำให้ประชาชนเรียนรู้ และจดจำได้ง่าย เป็นหลักการที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผู้ป่วยวัณโรคต้องรู้จักรักษาตัวเอง คนรอบข้างต้องดูแลผู้ป่วยวัณโรคอย่างเข้าใจ เครือข่ายวัณโรคภาคประชาชน เป็นเครือข่ายสำคัญในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการควบคุมวัณโรคอย่างจริงจัง และทางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกช่องทาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทุกด้านของภาคเหนือตอนบน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการย้ายถิ่นของประชาชนส่งผลกระทบต่อปัญหาวัณโรคทั้งสิ้น ปัจจุบันพบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยเป็นวัณโรคมากที่สุดใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบผู้ป่วยวัณโรค วันละ 4-5 ราย ซึ่งหากอาศัยการดำเนินงานของภาครัฐเพียงอย่างเดียงคงไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาวัณโรคได้
 
6 ตุลาคม 2554 , 15:29 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่