เครือข่ายเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
    เครือข่ายเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ 7 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนเรื่องการโยกย้าย เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ 7 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่และภาคี ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้กำลังใจในการทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ติดภารกิจ จึงมีนางปรานอม บรรลือ เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบหนังสือให้กำลังใจและกระเช้าดอกไม้แทน นายขจรพล กิตจันทร์แสง ตัวแทนเครือข่ายเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ กล่าวว่า จุดประสงค์การเข้าพบ เพื่อขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับนโยบายที่ให้โอกาส เยาวชน ได้มีทุนการศึกษา การจัดระเบียบร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับผลงานที่ผ่านมาของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ งานกาชาดปลอดเหล้า งานเดินขึ้นดอยปลอดเหล้า งานลอยกระทง สงกรานต์ปลอดเหล้า ส่งผลให้สถิติการเจ็บ การตาย ลดลง และเครือข่ายมาเพื่อเรียกร้องให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทบทวนเรื่องการโยกย้าย โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสทำงานจนบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ก่อน สำหรับเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ 7 สถาบันจังหวัดเชียงใหม่มีภาคีร่วมหลายภาคี เช่น เครือข่ายสื่อเพื่อชุมชนเชียงใหม่ ชมรมเยาวชนเชียงใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เครือข่ายอัตลักษณ์ทางเพศ เครือข่ายเชียงใหม่อารยะ โครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เครือข่ายสื่อออนไลน์สร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายผู้พิการ เครือข่ายเหยื่อ เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเชียงใหม่ เป็นต้น
 
7 ตุลาคม 2554 , 15:31 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่