สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ยื่นหนังสือร้องเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตรวจสอบการเข้ารื้อถอนทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านดอยหล่อ

  
    สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ยื่นหนังสือร้องเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตรวจสอบกรณีกลุ่มชายฉกรรจ์และตำรวจกว่า 300 นาย เข้ารื้อถอนทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านดอยหล่อ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม นำโดย นายดิเรก โพธิ์เงิน รวมตัวชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร้องเรียน ในกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยหล่อพร้อมด้วยกำลังตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 300 นาย ได้นำกลุ่มชายฉกรรจ์ ซึ่งอ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากนายทุนเจ้าของที่ดินเข้าข่มขู่ทำร้ายร่างกายชาวบ้านและรื้อถอนทำลายพืชผลทางการเกษตรและสิ่งปลูกสร้างบ้านดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และบ้านสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการละเมิด การรื้อถอนทำลายทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งให้ตรวจสอบความเสียหาย การได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่พิพาท และให้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับหนังสือร้องเรียน ในการนี้ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับหนังสือร้องเรียนแทน
 
7 ตุลาคม 2554 , 17:17 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่