วางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่วางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากพายุที่อาจจะส่งผลถึงเชียงใหม่อีก 2-3 ลูก
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะร่วมวางกระสอบทรายเพื่ออุดรอยรั่วของพนังกั้นป้องกันน้ำท่วม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงตั้งแต่หน้าโรงแรมศรีประกาศ เชิงสะพานนวรัฐ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่จะวางตลอดทั้งแนวระยะทาง 11 กิโลเมตรทั้งสองฝั่งแม่น้ำปิง ซึ่งคาดว่าจะสามารถป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ได้ถึงร้อยละ 80 ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลสำคัญเช่นงานลอยกระทงและเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของเชียงใหม่ เพื่อป้องกันพื้นที่ส่วนในเตรียมแต่งเมืองรับการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าเชียงใหม่ยังมีผลกระทบจากพายุอีกประมาณ 2-3 ลูก เป็นการเตรียมความพร้อมไม่ตั้งอยู่ในความประมาท
สำหรับมาตรการระยะยาว จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมทุกภาคส่วนระดมสมองเพื่อหาพื้นที่จัดทำแก้มลิงรองรับน้ำจากแม่น้ำปิงและคลองสาขา ซึ่งมีสอง-สามแห่ง ที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาวที่ได้ประโยชน์สูงสุด โดยพื้นที่สำคัญคือที่อำเภอแม่แตง เนื้อที่กว่า 700 ไร่ ขณะเดียวกันก็เตรียมปลุกสำนึกอนุรักษ์ป่าให้แก่เยาวชนรุ่นหลังเพื่อป้องกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 
7 ตุลาคม 2554 , 17:53 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่