เชียงใหม่วางแนวพนังกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำปิง รองรับได้สูงสุด 4.50 เมตร ถึงลอยกระทง

  
     นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ระบุ การวางแนวพนังกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำปิง จะรองรับได้สูงสุด 4.50 เมตร โดยจะวางไว้จนกว่าจะถึงเทศกาลลอยกระทง
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวภายหลังวางแนวกระสอบทรายป้องกันพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำปิงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ว่า จะต้องวางแนวป้องกันทั้งสองฝั่งระยะทาง 11 กิโลเมตร บางช่วงจะทำเป็นคันดิน หิน และกระสอบทรายซึ่งจะต้องใช้กระสอบทรายนับแสนใบ ที่สำคัญคือกระสอบทรายที่วางเป็นแนวป้องกันหายทุกวัน ต้องซ่อมพนังกันทุกวัน ขณะเดียวกันก็มีประชาชนมาขอกระสอบทรายไปใช้ที่บ้าน ซึ่งเทศบาลต้องจัดให้ด้วย โดยการทำแนวป้องกันน้ำท่วมจะดำเนินการสองชั้น สามารถรองรับน้ำจากแม่น้ำปิงได้ที่ระดับ 4.50 เมตร จากระดับวิกฤติที่ 3.70 เมตร เดิม แนวพนังกั้นริมตลิ่งดังกล่าวจะวางไว้จนกว่าจะถึงเทศกาลลอยกระทง จึงจะเก็บออกเนื่องจากระยะนี้ยังอาจจะมีผลกระทบจากพายุอีกสอง – สามลูก ซึ่งจะต้องผ่านฤดูฝนนี้ให้ได้ ไม่ให้เชียงใหม่ได้รับผลกระทบมากกว่านี้
นอกจากนี้จะมีผลักดันให้มีการจัดทำสถานีสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากเขตเมือง ขณะเดียวกันคณะกรรมการกำลังร่วมพิจารณาเสนอรัฐบาลขออนุมัติทำพนังกั้นริมตลิ่งแม่น้ำปิง ซึ่งอาจจะทำแบบผสมผสาน ทั้งแบบพนังถาวรและไฮโดรลิก สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ได้มีการสำรวจคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ เบื้องต้นมีผู้มาแจ้งกว่าพันหลังคาเรือนแล้ว มีการทำความสะอาดเมือง แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ ยารักษาโรค ประสานสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชาช่างเทคนิค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ให้ประชาชน
 
7 ตุลาคม 2554 , 17:54 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่