บรรยากาศการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ที่จังหวัดเชียงใหม่วันแรกเงียบเหงา ยังไม่มีเกษตรกรนำข้าวมาจำนำ

  
     บรรยากาศการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ที่จังหวัดเชียงใหม่วันแรกเงียบเหงา ยังไม่มีเกษตรกรนำข้าวมาจำนำ โดยข้าวที่เชียงใหม่จะสุกประมาณเดือนหน้า
บรรยากาศการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีประจำปี 2554/2555 วันแรกที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างเงียบเหงา โดยที่โรงสีอินเตอร์ไร๊ซ์ จำกัด ถนนวงแหวนรอบสอง ในช่วงเช้ายังไม่มีเกษตรกรนำข้าวไปจำนำ มีเพียงเจ้าหน้าที่จากสำนักการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่และองค์การคลังสินค้าไปรอรับจำนำ ซึ่งโรงสีดังกล่าวจะรับจำนำข้าวพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด สันกำแพงและอำเภอเมือง โดยพบว่ามีเกษตรกรจำนวนหนึ่งโทรศัพท์ไปสอบถาม ขณะเดียวกันโรงสีก็ยังไม่แน่ใจในข้อบังคับต่าง ๆ ประกอบกับที่เชียงใหม่ข้าวจะสุกเต็มที่ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป จะมีพื้นที่ที่ข้าวสุกและจำนำได้คือแถบอำเภอฝางซึ่งสามารถปลูกข้าวได้ถึง 5 ครั้งในระยะเวลาสองปี
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 แห่ง ซึ่งเกษตรกรต้องเตรียมเอกสารประกอบด้วย หนังสือรับรองความเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สมุดคู่ฝากบัญชีเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีขั้นตอนคือ แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ส่งมอบข้าวเปลือก เจ้าหน้าที่ตรวจรับมอบ โดยมีเกษตรกร ตัวแทนโรงสี ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทน อคส.ร่วมตรวจสอบคุณภาพความชื้น ปริมาณ คำนวณราคา หลังจากนั้นเกษตรกรก็จะได้ใบสำเนารับฝากข้าว และนำหลักฐานไปรับใบประทวน เพื่อเป็นหลักฐานไว้รับเงินต่อไป
 
7 ตุลาคม 2554 , 17:54 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่