คาราวานออกให้การช่วยเหลือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่เชียงใหม่

  
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและองค์กรพันธมิตรจัดคาราวานออกให้การช่วยเหลือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
นายสำรวย สุมมนาพันธุ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบภัย จากใจไฟฟ้าภูมิภาค ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ระบบจำหน่ายเสียหาย ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง และบริเวณที่ราบลุ่มใกล้เคียงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดงและอำเภอสารภี ได้รับผลกระทบจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ประสบภัยและเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นต้น เข้าตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไขระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนของประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 7 วัน คือระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2554 ทั้งนี้ประชาชนผู้ประสบภัยสามารถรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
7 ตุลาคม 2554 , 17:55 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่