เชียงใหม่เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเตรียมรับงานมหกรรมพืชสวนโลกและลอยกระทง

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเตรียมรับงานมหกรรมพืชสวนโลกและลอยกระทง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งให้การฟื้นฟูบูรณะสาธารณูปโภคและช่วยเหลือประชาชน เพื่อเตรียมเมืองรับการท่องเที่ยว ทั้งเทศกาลลอยกระทงและงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ 2554 ที่กำลังจะมีขึ้นปลายปีนี้
ในการนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มอบเงินที่รับบริจาคจากประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคกลางกว่าแสนเจ็ดหมื่นบาทโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งมอบผ่านนางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนางสาวทัศนีย์กล่าวว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ฝากขอบคุณทุกหน่วยงาน องค์กร รวมทั้งประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ร่วมแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ให้สถานการณ์คลี่คลายลงในเวลาอันรวดเร็ว และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมวางแผนแก้ปัญหาป้องกันน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ด้วย
 
7 ตุลาคม 2554 , 17:56 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่