เทศบาลนครเชียงใหม่ขอรับการสนับสนุนกระสอบทรายเพิ่มแสนใบรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ขอรับการสนับสนุนกระสอบทรายเพิ่มแสนใบพร้อมทราย จากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้
นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ในส่วนของแนวพนังกระสอบทรายเสียหายหลายจุด ล่าสุดส่วนช่างสุขาภิบาลได้จัดซื้อทรายจำนวน 2 พันล้านลูกบาศก์เมตรและกระสอบทรายอีก 50,000 ใบ เพื่อให้แขวงต่าง ๆ นำไปดำเนินการ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุเคราะห์กระสอบทรายให้เทศบาลนครเชียงใหม่จำนวน 10,000 ใบ ทั้งนี้จากอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา แนวคันดินและกระสอบทรายเสียหายรวมระยะทางประมาณ 650 เมตร และต้องเตรียมแนวป้องกันชั้นที่สองตั้งแต่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถึงโรงแรมเชดีย์ โดยจะใช้กระสอบทรายจำนวน 35,000 ใบ ในการนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นกระสอบทรายจำนวน 100,000 ใบ ทราย 5 พันลูกบากศ์เมตร คันคอนกรีตสำเร็จรูป 500 ตัว และโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮ 1 ตัว อุทกภัยครั้งที่ผ่านมานับว่ารุนแรงที่สุด ระดับน้ำสูงถึง 4.94 เมตร ประชาชนได้รับผลกระทบ 32 ชุมชน ถนนเสียหาย 24 เส้นทาง ล่าสุดมีประชาชนเข้าแจ้งขอรับการช่วยเหลือแล้ว 932 ราย โดยจะสำรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้
ขณะที่นายคมสันต์ สุวรรณอำพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการสำรองทรายและกระสอบทรายไว้ ในช่วงฤดูฝน กรณีเกิดปัญหาอุทกภัยในช่วงวันหยุด ร้านค้าไม่มีบริการก็จะไม่เกิดปัญหา จะได้ช่วยประชาชนอย่างทันท่วงที ส่วนกระสอบทรายนั้นทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมให้การสนับสนุนหากมีการร้องขอ
 
8 ตุลาคม 2554 , 17:39 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่