การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวหลังน้ำลด คาดจะมีนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวมากเหมือนทุกปี

  
    ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ มั่นใจ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวมากเหมือนทุกปี นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย แม้ภาวะน้ำท่วมในขณะนี้จะทำให้กระทบต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่คาดว่านับจากนี้หากน้ำลดลง ในช่วงฤดูหนาวจะคึกคักเช่นทุกปีที่ผ่านมา และจังหวัดเชียงใหม่ยังมีการเตรียมแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งงานประเพณียี่เป็ง และงานราชพฤกษ์ ซึ่งเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและพักผ่อน ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้ชาวเชียงใหม่ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม จังหวัดเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสง่างามทางวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์ ซึ่งต้องช่วยรักษาไว้ โดยต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชน และขอให้เตรียมพร้อม ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในฐานะเจ้าบ้านด้วย
 
9 ตุลาคม 2554 , 15:51 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่