รองนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    รองนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จกว่าร้อยละ 90 แล้ว นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้การก่อสร้างอาคาร สถานที่แล้วเสร็จไปแล้วกว่า ร้อยละ 90 สวนนานาชาติ รวม 30 สวน สวนองค์กร รวม 22 สวน มีกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ยกเว้น สวนของประเทศแคนาดา เกาหลีใต้ และปากีสถาน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 30 ตุลาคม 2554 ล่าสุด ได้มีการประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะมีการจัดสื่อมวลชนสัญจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในช่วงก่อนเปิดงานและในวันเปิดงาน สำหรับยอดจองบัตรก่อนวันงานในขณะนี้มียอดรวมกว่า 8 ล้านบาท พื้นที่ขายของถูกจองจนเต็มหมดแล้ว ในส่วนสิทธิพิเศษสำหรับประชาชนทั่วไป มีการกำหนดวันให้แต่ละจังหวัด ยกเว้น วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด เรียงตามตัวอักษร หากเดินทางมาตามวันที่กำหนด ลดราคาบัตรเข้าชมครึ่งหนึ่งทันที สำหรับพิธีเปิดและพิธีปิด จะมีการแสดงพลุในวันเปิดงาน 2554 ชุด 10,000 ลูก ครอบคลุม 180 องศา พร้อมการแสดงที่ตระการตา โดยจะมีการซ้อมพิธีเปิดในวันที่ 4 และ 7 พฤศจิกายน 2554 ในขณะนี้มีทูตจากประเทศต่างๆ ลงทะเบียนมาร่วมงานแล้ว 37 คน จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการตกแต่งเมือง การเตรียมการด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งไว้แล้ว มีการเพิ่มเที่ยวบินในช่วงงาน และมีการประสานงานเรื่องการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยผลการสำรวจการรับรู้ของประชาชนทั่วประเทศ ร้อยละ 89 รับรู้ว่าจะมีการจัดงานราชพฤกษ์ 2554 และ ร้อยละ 34 รับรู้ทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุมากที่สุด
 
10 ตุลาคม 2554 , 17:14 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่