จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 2 วัน จนถึงสิ้นปี 2549

  
     ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2549 ทุกวัน และตั้งแต่ 16 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2549 ทุกวันจันทร์ ซึ่งปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันสวมเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีกันเป็นจำนวนมากตามที่ปรากฏให้เห็นแล้วนั้น
บัดนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งทุกส่วนราชการว่า เนื่องจากปีพุทธศักราช 2549 นี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จากเดิมทุกวันจันทร์ เป็นทุกวันจันทร์และวันอังคารทุกสัปดาห์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 นี้
อนึ่ง สำหรับประชาชนทั่วไปนั้น แม้ทางจังหวัดเชียงใหม่จะมิได้ขอความร่วมมือหรือเชิญชวนโดยตรง แต่คาดว่าจะมีผู้ที่แต่งกายดังกล่าวนี้เป็นจำนวนมากจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เช่นกัน
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม