รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจสอบระดับน้ำในลำน้ำปิงที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจสอบระดับน้ำในลำน้ำปิงที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแนะแนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่
นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจระดับน้ำที่จุดวัดระดับน้ำ P1 เชิงสะพานนวรัฐ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูล โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แนะนำให้ทำคันดินสำหรับป้องกันเขตเมืองและจุดลุ่มต่ำ เพื่อป้องกันเขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ นายพิสิฐ บำเพ็ญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน เพื่อรับทราบรายละเอียดการเกิดอุทกภัยของเชียงใหม่ในภาพรวม จุดที่ลึกที่สุดของลำน้ำปิงและจุดต่ำที่สุดของเมืองเชียงใหม่ และแนวทางในการแก้ปัญหา
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2554 ระดับน้ำที่จุด P1 สะพานนวรัตน์สูงถึง 4.94 เมตร น้ำท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่เสียหายมูลค่าหลายพันล้านบาท ล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ได้วางแนวคอนกรีตพร้อมกระสอบทรายไว้ริมตลิ่งแม่น้ำปิงในเขตเมืองระยะทาง 11 กิโลเมตรเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย โดยจะวางไว้จนกว่าจะพ้นฤดูฝน
 
10 ตุลาคม 2554 , 18:09 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กนกรัตน์ สวท.เชียงใหม่