จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถนนสายบุญ สายวัฒนธรรม

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดกิจกรรมถนนสายบุญ สายวัฒนธรรม บริเวณหน้าสวนรุกขชาติห้วยแก้ว และ บริเวณถนนราชดำเนิน นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์ ภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถนนสายบุญ สายวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ และสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยพร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตร เป็นประจำทุกสัปดาห์ 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณหน้าสวนรุกขชาติห้วยแก้ว ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการตักบาตรเพื่ออุทิศถวายครูบาศรีวิชัย ทำเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.00 - 07.00 น. เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2554 ที่ผ่านมา และบริเวณถนนราชดำเนิน ตั้งแต่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถึง ประตูท่าแพ เพื่อตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกวันจันทร์ เวลา 06.00 – 07.00 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเชียงใหม่ เป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เป็นการแสดงออกซึ่งการทำนุบำรุงพระศาสนา ด้วยการดำรงรักษาและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเชียงใหม่ให้ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามครั้งนี้ โดยพร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรตามวันเวลาดังกล่าว
 
10 ตุลาคม 2554 , 18:25 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่