พ่อเมืองเชียงใหม่นำประชาชนร่วมพิธีขอขมาลำน้ำปิง

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประชาชนร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและขอขมาลำน้ำปิง เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมประกอบพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พระสงฆ์ 9 รูปรับบิณฑบาตร โดยสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้จากการบิณฑบาตรจะนำไปมอบให้วัดศรีโสดาพระอารามหลวงซึ่งที่นั่นมีสามเณรชาวเขาจำนวนมากที่มาศึกษาธรรมะและเผยแผ่บุญ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกอบพิธีขอขมาพระแม่คงคาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ริมฝั่งแม่น้ำปิง เชิงสะพานนวรัฐ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีแก่ชาวเชียงใหม่และชาวไทยที่ปีนี้มีเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ สืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา อันเป็นกุศโลบายในการร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คงอยู่สืบไป
สำหรับพิธีขอขมาแม่น้ำหรือขอขมาพระแม่คงคา เป็นพิธีพราหมณ์ ถือเป็นการสำนึกในบุญคุณของน้ำ โดยการอาสาเข้าไปมีส่วนร่วมใน การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้มีแหล่งน้ำใช้ยาวนาน ยั่งยืนที่สุดโดยพราห์มจะประกอบพิธีและมีการลอยสะตวงหรือกระทง ถือเป็นการลอยเคราะห์ ให้ไหลไปกับสายน้ำ
 
11 ตุลาคม 2554 , 10:53 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่