กลุ่มช้างงาน เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
    ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่และคณะ มอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมให้กำลังใจในการทำงาน นายเกษม ปารมีศิลป์ขจร ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมสมาชิกเทศบาลเชียงใหม่ หรือกลุ่มช้างงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 15 คน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน พร้อมมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยกล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนปัจจุบัน เป็นตัวอย่างของผู้ปฏิบัติงานที่ดี มีการนำหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการทำงาน สร้างความสามัคคีให้เกิดแก่ประชาชนเชียงใหม่ เป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นที่รักของประชาชน จึงอยากมาให้กำลังใจ ในการนี้ กลุ่มช้างงานจึงได้รวบรวมเงินส่วนตัวที่หักจากเงินเดือน คนละ 5,000 บาท รวม 75,000 บาท ช่วยสมทบทุนช่วยผู้ประสบอุทกภัย มอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่นายคมสันต์ สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการต่อไป ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวในตอนท้ายว่า กลุ่มช้างงาน จะร่วมลงชื่อกับ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ทบทวนและชะลอการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
11 ตุลาคม 2554 , 17:02 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่