กิจกรรมสองล้อท่องล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์4 จังหวัดภาคเหนือ

  
     จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมสองล้อท่องล้านนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม กระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศิลปิน ทอดด์ ทองดี ร่วมแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมจักรยานท่องเที่ยว เพื่อสิ่งแวดล้อม ท่องสี่จังหวัดล้านนา สองล้อท่องล้านนา Ride Lanna : 2 – wheel adventure ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับทอดด์ ทองดี และทีมงาน เลอ มิวสิค เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ เป็นการเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 บูรณาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนด้านการท่องเที่ยว สร้างกระแสท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มจังหวัดสู่ระดับนานาชาติ
สำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรม ในพื้นที่ 4 จังหวัดล้านนา จะปั่นจักรยานไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวัน ที่ 15 -16 ตุลาคม , จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 22-23 ตุลาคม,จังหวัดลำพูน วันที่ 29 -30 ตุลาคม และวันที่ 5-6 พฤศจิกายน ที่จังหวัดลำปาง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นสองล้อ ท่องล้านนา ไม่ต่ำกว่า 3 พันคน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่คนในท้องถิ่น ให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การบูรณาการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดต่อไป
 
11 ตุลาคม 2554 , 17:56 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่