แถลงข่าวการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 และการจัดงาน Lanna Health Fair 2011

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคี เจ้าภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 และการจัดงาน Lanna Health Fair 2011 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 และ งาน Lanna Health Fair 2011 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ งานประกอบด้วย 2 ส่วน การจัดประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2554 และงาน Lanna Health Fair 2011 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2554 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ โดยมีน้องสุขกายและน้องสุขใจ เป็นมาสคอตประจำงาน ภายในงานมีการบริการด้านสุขภาพ 6 ด้าน ได้แก่ บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม นวดไทย สปา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเสริม และแพทย์แผนไทย มีการจัดแสดงนิทรรศการ การออกร้านแสดงสินค้าและบริการสุขภาพ การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด Think of health think of Lanna health hub สำหรับกิจกรรมความบันเทิง พบกับศิลปินที่มีชื่อเสียง การประกวด Lanna’s Got Talent และ Music therapy หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสจัดงานในระดับนานาชาติ มีอัครราชทูตตอบรับมาร่วมงานหลายท่าน ถือเป็นโอกาสการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไปด้วย และมีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ตลาดอาเซียน หรือ AEC การจัดประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และปีนี้ได้บูรณาการจัดงานร่วมกับ Lanna Health Fair 2011 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เป้าหมายเพื่อให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
 
12 ตุลาคม 2554 , 11:41 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่