สื่อมวลชนเชียงใหม่เข้าพบ ให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
     สื่อมวลชนเชียงใหม่เข้าพบ ให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรณีกระแสข่าวโยกย้าย
นายอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ และนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว เจ้าของหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ พร้อมด้วยตัวแทนสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าพบหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ หลังทราบกระแสข่าวว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมโยกย้ายหม่อมหลวงปนัดดาออกจากพื้นที่ โดยสื่อมวลชนต่างกล่าวว่า หม่อมหลวงปนัดดา เพิ่งปฏิบัติหน้าที่ในเชียงใหม่ปีเศษ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่รักแก่คนทุกชนชั้น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน อนุรักษ์ รักษาประเพณีล้านนา เป็นแบบอย่างของการวางตนของข้าราชการที่ทำงานทุ่มเท และขอบคุณแทนชาวเชียงใหม่ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักเชียงใหม่และพัฒนาเมืองเชียงใหม่อย่างจริงใจ โดยล่าสุดสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะทำโล่ประกาศนียบัตรมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ขณะที่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความขอบคุณและกล่าวว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดเชียงใหม่มีความประทับใจมาก ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ข้าราชการมีหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นหากมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นจริง ก็อยากให้มีการสานต่อโครงการแก้มลิง เพื่อเป็นแหล่งรับน้ำทางตอนเหนือแก้ปัญหาอุทกภัยเขตเมือง ความสะอาดความเป็นระเบียบของบ้านเมือง การรักษาประเพณีและวัฒนธรรม
 
12 ตุลาคม 2554 , 15:50 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่