ศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษาให้กรมส่งเสริมการเกษตรถอนสภาพพื้นที่สาธารณะพื้นที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน ตำบลแม่เหียะ

  
     ศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษาให้กรมส่งเสริมการเกษตรถอนสภาพพื้นที่สาธารณะเพื่อคืนพื้นที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน ตำบลแม่เหียะคืนให้ชาวบ้านแล้ว
ที่ศาลปกครองเชียงใหม่ผู้พิพากษาได้นั่งบัลลังก์ อ่านคำพิพากษาคดีดำหมายเลข 333/2551 ซึ่งตัวแทนชาวบ้านรวม 15 คน ยื่นฟ้องนายอำเภอเมืองเชียงใหม่และกรมส่งเสริมการเกษตร ให้มีคำสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรคืนพื้นที่สาธารณะพื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ซึ่งเป็นที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่ชาวบ้านเคยใช้ทำประโยชน์เป็นสุสานและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยระบุว่ากรมส่งเสริมการเกษตรนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างหน่วยป้องกันศัตรูพืชที่ 1 เชียงใหม่และศูนย์พัฒนาพืชผักเพื่อส่งออก และมีหนังสือให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ภายใน 10 วัน เนื่องจากที่ดินดังกล่าวยังเป็นพื้นที่สาธารณะและการเข้ามาใช้ประโยชน์ดังกล่าวยังไม่เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน ตุลาการศาลปกครองได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้รับจากผู้ฟ้องคดีและเอกสารประกอบจากผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีและมีคำพิพากษาให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการในการถอนสภาพความเป็นที่สาธารณะและดำเนินการเพื่อการเข้าใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใน 365 วัน หากพ้นกำหนดไม่สามารถดำเนินการได้ให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าดำเนินการคืนพื้นที่ให้ชาวบ้านได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินตามเดิม
นายดี จันทคลักษณ์ กำนันตำบลแม่เหียะ กล่าวว่าสถานที่ดังกล่าวชาวบ้านเคยใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ดำเนินวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์เพื่อส่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีรายได้หมุนเวียนกว่าสิบล้านบาท ชาวบ้านจากทั้งเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน ได้ส่งผลผลิตเข้ามาขาย สร้างรายได้จำนวนมาก เมื่อถูกไล่ที่ชาวบ้านก็ขาดรายได้ การที่ศาลพิพากษาเช่นนี้ ชาวบ้านรู้สึกขอบคุณที่กระบวนการยุติธรรมยังเป็นที่พึ่งสำหรับประชาชน
ขณะที่นายเศวต เวียนทอง ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากกลุ่มชาวบ้าน ระบุว่า จะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ โดยเห็นว่าการให้กรมส่งเสริมการเกษตรไปดำเนินการถอนสภาพความเป็นที่สาธารณะเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะจะต้องผ่านมติของสภาท้องถิ่นซึ่งสภาเทศบาลตำบลแม่เหียะได้มีมติไม่ยินยอมอยู่แล้ว
 
12 ตุลาคม 2554 , 15:50 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่