ธอส. พร้อมให้สินเชื่อบ้านหลังแรก วงเงิน 20,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี

  
    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมให้สินเชื่อบ้านหลังแรก วงเงิน 20,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี สำหรับกู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ปลูกสร้าง และซื้อทรัพย์ของ ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยให้สามารถมีที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเองได้ เตรียมวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับ โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก อัตราดอยเบี้ย 0% นาน 3 ปี วงเงินให้กู้ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาซื้อขาย ในวงเงินรายละ ไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้กู้ซื้อ ให้กู้ปลูกสร้าง และให้กู้ซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส. ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2555 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ธอส.เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้สนองนโยบายกระทรวงการคลังในการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแห่งแรก โดยจัดโครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก อัตราดอกเบี้ย 0% ใน 3 ปีแรก สำหรับปีที่ 4-7 คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR – 0.50% ต่อปี สำหรับลูกค้าสวัสดิการ ลูกค้าทั่วไปคิดดอกเบี้ยเต็ม MRR ในปีที่ 8 เป็นต้นไปนั้น ธนาคาร คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR – 1% ต่อปี สำหรับลูกค้าสวัสดิการ และ MRR – 0.50% ต่อปี สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 7.25% ต่อปี ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี นอกจากนี้ ธอส. ยังมีทรัพย์ NPA สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยแห่งแรกที่ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท รวมกว่า 5,000 หน่วย เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้กู้สำหรับลูกค้า ต้องไม่เคยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2645 9000
 
12 ตุลาคม 2554 , 16:42 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่