สวท. เชียงใหม่เตรียมจัดรายการ ชาวเชียงใหม่ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม ระดมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง

  
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดรายการ ชาวเชียงใหม่ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม 13-17 ตุลาคมนี้ เพื่อระดมรับบริจาคสิ่งของ และอาหารแห้งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง
จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขออนุญาตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดรายการ “ชาวเชียงใหม่รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อระดมรับบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้งนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน โดยจะจัดรายการสดและใช้สถานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์รับบริจาคระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2554 นี้ ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาค สิ่งของและเงิน โดยเบื้องต้นได้ประสานไปยังหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประสานขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกสิ่งของที่รับบริจาคจากมณฑลทหารบกที่ 33 กองกำลังผาเมือง และกองทัพอากาศ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่จะสนับสนุนค่าน้ำมันสำหรับการขนส่งให้
สำหรับประชาชนที่สนใจติดตามได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบเอฟเอ็ม.ความถี่ 93.25 มฮ. หรือทางเว็บไซต์ ตั้งแต่เวลา 09.10 น.วันที่ 13 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปหรือจะนำสิ่งของมาร่วมบริจาคแสดงพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ โดยขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้งที่ไม่เสียง่าย เพื่อความสะดวกในการขนส่ง โดยนำสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
12 ตุลาคม 2554 , 17:35 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่