เทศบาลนครเชียงใหม่ ประชุมการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2554

  
    ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2554 มีกิจกรรมมากมายพร้อมการจัดแสดงโคมไฟหลากชนิด การปล่อยโคมไฟพร้อมกัน 4 จุดสำคัญ การลอยกระทงสาย และการแสดงพลุ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รับทราบความคืบหน้าการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การแสดงโคมไฟ ทั้งประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งเชียงใหม่ รอบเมืองเชียงใหม่ อุทยานต้นโพธิ์โคมไฟเฉลิมพระเกียรติ บริเวณประตูช้างเผือก อุทยานโคมไฟนานาชาติ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อุทยานโคมไฟช้างมงคลคู่พระบารมี บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และอุทยานโคมไฟแห่งจินตนาการ เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม บริเวณข่วงประตูท่าแพ โดยจัดให้นักท่องเที่ยงชมตั้งแต่วันที่ 6 – 15 พฤศจิกายน 2554 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมากมาย ใน 4 บริเวณ ได้แก่ บริเวณสะพานเหล็ก จัดเป็นถนนสายวัฒนธรรม มีการแสดงการทำตุงล้านนา กาดมั่ว รำวงย้อนยุค โดยตกแต่งสะพานเหล็กเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ บริเวณต่อไป คือ ริมแม่น้ำปิงด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ สะพานนครพิงค์ และด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีการปล่อยโคมลอย 2554 ลูก ทั้ง 4 จุด ในชื่อ ผ่อโกมลอย ไสวทั่วฟ้า สีสันตระการตา ป๋าเวณียี่เป็ง การปล่อยกระทงสาย เป็นแนวยาวตั้งแต่สะพานนครพิงค์ไปถึงสะพานเหล็ก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปล่อยโคม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จำนวน 1,984 ลูก การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทาน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีชื่อเสียงเรื่องการจัดประเพณียี่เป็งมาก ปีนี้ประชาชนจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น นับเป็นครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง การจัดงานประเพณียี่เป็งครั้งนี้ คงมีส่วนช่วยให้คนในสังคมและประเทศชาติมีความสุขมากขึ้น ครั้งนี้ มีการรณรงค์ ห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ และได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมผู้ประกอบการไนท์บาซ่าร์ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ งานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เป็นต้น
 
12 ตุลาคม 2554 , 18:00 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่