ประชาชนจากตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านการนำพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย ไปทำอุทยานช้าง

  
     ประชาชนประมาณ 100 คนจากตำบลหนองควายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันที่ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย คัดค้านกรณีที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ซึ่งได้ดำเนินการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้นำรถแบ็คโฮไปปรับพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุยเพื่อไปทำอุทยานช้าง โดยชาวบ้านเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำสาขาของน้ำแม่ตาช้าง ครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายทั้งตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 8 พันคน โดยเห็นว่าเป็นการกระทำโดยชาวบ้านไม่ทราบมาก่อนและไม่ได้ทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือประชาพิจารณ์ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงจึงขอให้ระงับการกระทำดังกล่าวทันที ด้านนายสงวนศักดิ์ ใจสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย กล่าวว่าเพิ่งทราบเรื่องดังกล่าวและได้ประสานงานกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแล้วขอให้ยุติการก่อสร้างดังกล่าวและรับฟังประชาชนในพื้นที่ โดยทาง อบต.หนองควายจะตรวจสอบในพื้นที่อีกครั้ง ซึ่งหากมีการกระทำที่ผิดก็จะไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง และจะยื่นเรื่องเสนอต่อนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
 
, อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่