รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงสีในจังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงสีในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบสถานการณ์และวิธีการแก้ปัญหาภาวะอุทกภัยที่ส่งผลต่อจำนวนข้าวในท้องตลาด นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงสี เชียงใหม่อินเตอร์ ไรซ์ อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อรับทราบปัญหาการจำนำข้าว และเสนอทางแก้ปัญหากรณีปริมาณข้าวในท้องตลาดลดลงเนื่องจากพื้นที่ทำนาข้าวเสียหายจากน้ำท่วม โดยกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายรับจำนำทุกเมล็ด แม้จำนวนข้าวสูงกว่าในใบรับรองก็ตาม ในข้อเท็จจริงคณะกรรมการจำนำข้าวจะคำนึงถึงผลผลิตสูงสุดของจังหวัดนั้น เช่น เชียงใหม่มีผลผลิตสูงสุด 1,000 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ ก็ให้เอา 1,000 คูณ จำนวนไร่ ถึงแม้เอกสารจะระบุแค่ 4-5 ร้อยไร่ก็ตาม และเมื่อยืนยันว่าเป็นข้าวของตนเองไม่ใช่ข้าวสวมสิทธิ์ มีเจ้าหน้าที่รับรองแล้ว ก็ถือเป็นใบประทวนนำไปขึ้นเงินได้ ที่รัฐบาลดำเนินการเช่นนี้เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดในการเป็นผู้ค้าข้าว ทำให้ข้าวทุกเมล็ดมีราคาในต่างประเทศ จึงกำหนดราคาจำนำข้าวสูง ซึ่งชาวนาต้องรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองด้วย โดยดูเรื่องน้ำหนัก ความชื้น และหากชาวนายอมเป็นเครื่องมือให้คนอื่นสวมสิทธิ์เอาข้าวมาจำนำ เมื่อตรวจสอบว่ามีการร่วมมือกันทุจริต ผู้ร่วมมือจะต้องได้รับโทษ ปัญหาน้ำท่วม ทำให้พื้นที่ทำนาเสียหาย ประมาณ 10 ล้านไร่เศษ อาจทำให้ข้าวเปลือกหายไปจากตลาด 7-8 ล้านตัน คงไม่กระทบกระเทือนการจำนำข้าว แต่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ขาดรายได้ ต้องมีมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา เช่น การขยายรอบระยะเวลาจำนำข้าว เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดหาพันธุ์ข้าวได้เพียงพอ ส่งไปให้เกษตรกรปลูกและเก็บเกี่ยวหลังน้ำลด เกษตรกรจะได้มีข้าวจำหน่าย หรือ จำนำ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรถูกน้ำท่วมไม่เสียโอกาส มาตรการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการหารือ หลังจากนี้จะถูกนำเสนอในคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ สิ้นสุดที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็มีผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ปริมาณข้าวที่หายไปจากภาวะน้ำท่วม ปัจจุบันยังไม่ส่งผลต่อราคาในตลาด วิกฤติครั้งนี้ทำให้ข้าวมีจำนวนน้อยกว่าปกติ จะส่งผลทำให้มีแนวโน้มราคาข้าวสูงขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมการผลิตข้าวสารราคาพิเศษออกจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อแก้ปัญหา ส่วนข่าวเรื่องการสวมสิทธิ์ของประเทศชายแดน ขณะนี้มีการออกประกาศจากคณะกรรมการกลาง ห้ามขนย้ายข้าวเปลือกในพื้นที่ชายแดนหลายจังหวัด ทำให้การทุจริตจากการสวมสิทธิ์ข้าวทำได้ยาก ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวถึงปัญหาราคาไข่แพงว่า แท้จริง เรื่องไข่และสินค้าแพงเป็นความตื่นตระหนกของประชาชนที่กลัวน้ำท่วมนาน สินค้าหลายประเภทจึงหายไปจากท้องตลาดอาจเป็นเพราะหลายเส้นทางถูกตัดขาดจากภาวะน้ำท่วม ทำให้การลำเลียงสินค้าล่าช้า รัฐบาลได้แก้ไขโดยระดมสิ่งของที่จำเป็นสู่พื้นที่ประสบภัย มีการควบคุมราคาสินค้า เตรียมเรือธงฟ้าเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัย เข้าไม่ถึง
 
7 พฤศจิกายน 2554 , 17:19 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – อังคณา – อนุสรา – นริศรา สวท. เชียงใหม่